Szárzúzó-mulcsozó gépek és alkalmazási területeik

A A

Napjaink növénytermesztési technológiáiban a különböző szárzúzási, mulcsozási vagy mulcskészítési műveletek a modern mezőgazdaság fontos elemeit képezik, mivel segítségükkel jelentősen kisebb a növényvédőszer-felhasználás, a gazdálkodás környezetbarát és jobban fenntartható, a talaj termékenysége pedig növekszik. A megfelelően levágott, apróra felaprított és a talajon szétterített növényi maradványok gyorsabban lebomlásnak indulnak, ami csökkenti a növényi betegségek kialakulásának az esélyét és az állati kártevők életterét, a talajon elterített szerves növényi fedőréteg később pedig tápanyagként szolgál az utónövények számára.

A tarlón egyenletesen szétterített szerves takaróréteg megakadályozza a talajeróziót, a durván mulcsozott – másodvetésű – köztes termények pedig a gyomok kikelését, így a következő főterményben jelentősen kevesebb lesz a gyomnövény, a tápanyagok pedig a vízkimosás kizárásával megkötve maradhatnak a talajban. A gyártók különböző szárzúzó-mulcsozó gépeihez kialakított mulcsrendszerek fontos szerepet játszanak az állati kártevők elleni védekezésben is: magakadályozzák a rovarok és rágcsálók bejutását a növényi szárrészekbe, élő- és búvóhelyeik elpusztításával az igen kártékony európai kukoricamoly túlszaporodását meggátolják, valamint megelőzik a növényi vírusos betegségek terjedését.

A gépek konstrukciós kialakításai
A szárzúzó-mulcsozó gépek alapvető feladata a különböző növényi részek, szármaradványok felaprítása, összezúzása és a területen való szétterítése, esetleges begyűjtése, amely a felaprított anyagrészek – szármaradvány vagy „mulcsanyag” – további kezelésétől is függ. Konstrukciós kialakításukat tekintve, valamennyi gép rotációs elven működő zúzó-vágó szerkezettel készül, vágószerkezetük vízszintes vagy függőleges tengelyű lehet. Közülük a szárzúzógépek, nagy többségükben egy forgórészes, vízszintes tengelyű, lengőkéses kivitelekben készülnek, míg a mulcsozó gépekre – vágási szélességüktől függően – az egy- vagy több (2–7 db) forgórészes, függőleges tengelyű kivitelek az általánosabbak. A szárzúzó-, illetve a mulcsozó gépek közötti különbözőséget mutatja az is, hogy a szárzúzókra az erősebb váz- és függesztő-szerkezet, valamint zártszelvényű gerendelyeik mellett 5–10 mm vastagságú lemezburkolatok, a hátsó-/homlokoldali szimmetrikus felfüggesztések, és oldalirányban (hidraulikusan/mechanikusan) eltolható kivitelek a jellemzőbbek. Ezzel szemben a mulcsozó gépek a vékonyabb váz- és függesztő-szerkezetekkel, 4–8 mm vastag lemezburkolatokkal, alacsony építéssel, sok esetben aszimmetrikus felfüggesztésekkel általánosíthatók.
A szárzúzó- és mulcsozó gépek nemcsak hagyományos felépítésű mezőgazdasági erőgépekre, hanem a folyamatos hátrameneti berendezéssel, megfordítható kezelő üléssel és mászó-sebességgel is ellátott erdészeti traktorokra, forgórakodókra, csúszó-kormányos rakodókra, kinyúló gémes önjáró földmunkagépekre, távirányítású eszközhordozó robotokra stb. is felszerelhetők, illetve csatlakoztathatók.

Gyakorlati alkalmazási lehetőségek
A szárzúzó- és mulcsozó gépek/gépcsaládok konstrukciós kialakításai igen széles körű gyakorlati felhasználásokat tesznek lehetővé. A mezőgazdasági gyakorlatban talán nincs is olyan gépcsoport, amelynek munkagépei ilyen sokoldalú/sokrétű alkalmazási lehetőségeket kínálnának felhasználóiknak. Alkalmazási területük mezőgazdasági (szántóföldi, kertészeti, rét-legelő és gyepgazdálkodási); kommunális; erdészeti stb. célú is lehet, de a környezetvédelem vagy a biogazdálkodás különböző területein (pl. parlagfűirtás, gyomfélék aprítása, vegyszermentes növényvédelem stb.) is sokcélúan használhatók. Az általuk végzett munka a szántóföldi növénytermesztésben vagy a szőlő-gyümölcsültetvények sor- és tőközeiben sok esetben egy kényszerű munkaműveletnek tűnik, annak hatása azonban a termesztés további munkafázisait, a kultúrnövények fejlődését segíti elő, ami a későbbiekben talaj- és növényvédelmi, környezetkímélési/környezetmegújítási célokat is szolgálhat.

Bednar MZ mulcsozó Trash-Fan szármaradvány-lefúvó

Bednar MZ mulcsozó Trash-Fan szármaradvány-lefúvó

Szántóföldi növények szármaradványainak zúzása
A szárzúzó-mulcsozó gépek a szántóföldi növénytermesztésben a gabonafélék, a hüvelyesek, az olaj- és ipari növények betakarítás utáni, a gumós- és gyöknövények (burgonyaszárak és cukorrépalevél) esetében a betakarítás előtti szárzúzási-száraprítási munkákban használhatók, vagy pl. a zöldtrágya céljára termesztett másodvetésű növények lezúzására és szétterítésére is alkalmazhatók. A gépek közül a vízszintes tengelyű szárzúzók az erősebb (vastagabb) szárú szántóföldi szármaradványok (pl. kukorica, napraforgó) zúzására alkalmasabbak, míg a vékonyabb szárú szántóföldi tarlómaradványok (kalászosok-, borsó-, szója- vagy repcetarló, másodvetésűek, stb.) zúzására és finom aprítására a mulcsozó gépek is használhatók.

Quivogne BP 800-2 vízszintes tengelyű szárzúzó

Quivogne BP 800-2 vízszintes tengelyű szárzúzó

A szárzúzógépekkel, a kukorica betakarítás után külön menetben végzett (mechanikai) szármaradvány zúzás-aprítás kiirtja a kukoricabogár lárváinak nagy részét, megakadályozva a kártevők áttelelését, mellette – a jól összeaprított szárrészek hatására – a szárlebomlás a talajban gyorsabban végbemegy, az utónövényben lényegesen kisebb fuzáriumos gombafertőzés keletkezik. Ez egyrészt csökkenti a későbbi növényvédelmi költségeket, másrészt termésnövelő hatása is van.

Rét- legelő felületek, gyepterületek kezelése, karbantartása
A gyakorlati tapasztalatok szerint a rét-legelők zöldterületeinek adottságaitól (elhelyezkedés, méret, tagoltság, felület, valamint a levágni kívánt növényzet jellege), és a tervezett vágási „időablaktól” függően érdemes eldönteni a szárzúzó-/mulcsozó gép és munkaszélességének megválasztását. Az egyenletesebb felszínű rét-legelők karbantartására és a gyomirtáshoz célszerűbb a függőleges tengelyű gépek megválasztása, amelyek ugyan „csak” levágják a növényzetet, de ha szükséges a levágott anyagot össze is lehet gyűjteni. Ahol csak fűfélék, lágyszárú növények és gyomok fordulnak elő, ott megfelelő a függőleges tengelyű, forgókéses kivitelű mulcsozók használata. Az egyenetlenebb talajviszonyokhoz, illetve erősebb szárú vagy akár fás szárú növényzet-irtáshoz a kalapácsos lengőkésekkel ellátott szárzúzógépek ajánlhatók.

Bomford-Turner Tri-Wing 6000 függőleges tengelyű mulcsozó

Bomford-Turner Tri-Wing 6000 függőleges tengelyű mulcsozó

Kverneland FXF 560 vízszintes tengelyű szárzúzó

Kverneland FXF 560 vízszintes tengelyű szárzúzó

Szőlő- és gyümölcsös ültetvények sor- és tőközeinek mulcsozása
A különböző sortávolságú szőlő- és gyümölcsültetvényekben végzendő szárzúzási-mulcsozási műveletek még bonyolultabbak mint amelyeket a szántóföldön kell végrehajtani. A kertészeti ültetvények soraiban-sorközeiben található gyomnövények, a lemetszett szőlővenyigék vagy a gyümölcsfa-nyesedékek felaprítására, összezúzására, azok talajfelszínén való szétterítésére, (esetleg rendre-rakására) elsősorban a különböző vágási szélességű ültetvény szárzúzó-mulcsozó gépek alkalmasak. A kertészeti szőlő- és gyümölcsültetvényekben a vízszintes- vagy a függőleges tengelyű szárzúzók/mulcsozók is egyaránt használhatók.

Müthing MU-O Vario oldalra kitolható szárzúzó gyümölcs ültetvényekhez

Müthing MU-O Vario oldalra kitolható szárzúzó gyümölcs ültetvényekhez

A fontosabb alkalmazási területeik a következők lehetnek: a szőlő-gyümölcsültetvények sor- és tőközeiben található fűfélék és gyomnövények levágása, felaprítása, szétterítése a talajon; az ültetvények lemetszett venyige- és gyümölcsfa nyesedékeinek aprítása-zúzása, elterítése a talajon vagy a zúzalék begyűjtése; a széles térállású és nagy sortávolságú ültetvényekben (oldalazó rendszerben) hatásos mechanikai gyomirtás; szőlőskertek-gyümölcsösök peremszegélyeinek tisztítása; elöregedett gyümölcsösök, szőlőültetvények felszámolása, lezúzása stb. A különböző feladatok elvégzésére igen sokféle gépkonstrukció közül lehet választani: a mellső és/vagy hátsó függesztésű, központosított elhelyezésű/oldalra kitolható gépek kombinációja; mechanikusan/automatikusan kitérő tőközi vágófejes mulcsozók; hidraulikus kitérésű soralj mulcsozók; venyige szárzúzók; tartályos nyesedék gyűjtő-zúzó stb. gépek választhatók meg.
A különböző szárzúzó-mulcsozó gépek hasznos és fontos kiegészítő berendezései az oldalra kihelyezett, hidraulikus meghajtású, függőleges tengelyű, rotációs rendszerű tárcsás kaszaszerkezetek, amelyek segítségével lehetővé válik a gyümölcsösökben és szőlőültetvényekben az aljnövényzet tőközi tisztítása, kaszálása, karbantartása. Az oldalsó elhelyezésű rotációs kaszák egyes gyártmányoknál önálló üzemeltetést is lehetővé tesznek, más gyártmányoknál azok a szárzúzókra/mulcsozókra szerelhetők fel. A hidraulikus oldalkasza kitérő mozgatása a hidraulikus hajtást vezérlő berendezés segítségével valósul meg, így biztosítva az egyes szőlőtőkék/gyümölcsfatövek közötti munkavégzést. A különböző térállású és sortávolságú ültetvényekhez – a felhasználói igényeihez igazodóan – igen sokféle konstrukciós kialakítású és eltérő zúzókésekkel felszerelt szárzúzó-mulcsozó gépcsaládok változatai választhatók meg.

Van Wamel TKF-200 mellső függesztésű gyümölcsös  ültetvénymulcsozó

Van Wamel TKF-200 mellső függesztésű gyümölcsös
ültetvénymulcsozó

Kommunális területek, útszéli padkák, rézsűk ápolása, tisztítása
A gépek alkalmazási területeit a széles körű kommunális felhasználások tovább bővítik. Ez többek között lehet: pl. kommunális területek zöldfelületeinek ápolása; parkok, sportpályák területeinek gondozása; útszélek, árokpartok, rézsűk, vadon nőtt felületek tisztántartása; tüskés cserjék, fiatal fák eltávolítása; parlagfűvel fertőzött, elhanyagolt területek felszámolása. További alkalmazási terület lehet még: a folyó- és tópartok-, gátak-gátoldalak, vízelvezető árkok és oldalaik karbantartása; bokrok-sövények, fasor-szélek (függőleges irányú) ápolása; metszési hulladékok, gallyak aprítása, begyűjtése; nehezen megközelíthető és bejárható területek gondozása; önkormányzatok, kommunális, autópálya kezelő és vízügyi társulások mindennapos feladatainak elvégzése stb.

Erdészeti, erdőművelési célú alkalmazások
A gépek erdészeti, erdőművelési vagy erdőgazdálkodási célú alkalmazásai során – a munkák nehezebb jellegéből adódóan – az erősebb felépítésű erdészeti szárzúzógépek vehetők figyelembe. Az erdészeti konstrukciójú szárzúzógépek alkalmazási területei is sokrétűek lehetnek. Ilyenek például a bozótirtók csoportjába tartozó, terület-előkészítő szárzúzógépek. A terület-előkészítés gépeinek feladata a vágásterületet előkészítése a talaj-előkészítés, illetve a csemeteültetés számára. Ennek során a vágásterület tuskóit, sarjait és cserjéit, illetve a területet borító vágáshulladékokat távolítják el. Ezek az erdészeti szárzúzógépek többek között: az erdészeti vágási hulladékok aprítására; vágási nyiladékok tisztítására; az erdők aljtisztítására; az aljnövényzet karbantartására; bozótok irtására; fatörzsek csonkjainak forgácsolására, apró méretre zúzására stb. is alkalmasak. Egyes erdészeti munkák elvégzése már speciális felépítésű zúzógépeket (zúzófejeket, lengő- vagy fix marókéseket, hidraulikusan állítható hátfalat, fadöntő keretet, stb.) is igényelhet, amelyekkel az akár ~500 mm átmérőjű fatörzsek zúzására, felaprítására vagy a farönkök szétmarására stb. is lehetőség nyílik.
Az erdészeti szárzúzógépek többségükben vízszintes tengelyű konstrukciók, amelyek rotációs lengő-/fix (keményfémmel felrakott) marókésekkel vannak ellátva. Felépítésük tekintetében a könnyű, közepes és (szuper) erős felépítésű erdészeti zúzógépek különböztethetők meg.

Szárzúzók és mulcsozók „megszámlálhatatlan” választékban
A szárzúzó-mulcsozó gépek gyártóinak piacán az utóbbi évtizedben jelentős átrendeződés vagy globalizáció nem volt megfigyelhető, és a hazai felhasználók mintegy kéttucatnyi európai ország, közel ötven gyártó cégének különböző alkalmazhatósági technológiákat megvalósító, mintegy ezer típusváltozatú gépeiből választhatnak. A gépek alkalmazási területe rendkívül sokrétű, így konstrukciós kialakításaik is sokféle műszaki megoldást tartalmaznak. A gépválasztékban a vízszintes tengelyű szárzúzók és mulcsozók vannak többségben, de a függőleges tengelyű gépváltozatok is viszonylag nagy számban szerepelnek. A szárzúzó-mulcsozó gépek európai gyártói között, döntő többségben az olasz (Agrimaster; Berti; FAE; Falc; Maschio-Gaspardo; Nobili; Oma; Orsi; Seppi stb.) cégek vannak, illetve a legnagyobb gépválasztékot is ők biztosítják. A gépek ismertebb európai gyártói közé tartoznak még az angol Spearhead; a cseh Bednar; az ír McConnel; a lengyel Samasz és Unia-Kraj; a német „humus”, a Müting és a Sauerburger; a spanyol Niubo és TCM Cancela, vagy a szlovén INO és Tehnos stb. cégek. A hazai mezőgépgyártók közül az Agro-Contakt Kft., a Bagodi Mezőgép Kft., a Komáromi Gép Kft. és a Leták Kft. szárzúzó-mulcsozó gépei emelhetők ki.

Dr.Fűzy József

A A