Médiaajánlat

Tisztelt jelenlegi és leendő Partnerünk!

Az Agrár Élet Magazin szerkezeti kialakításával igyekszünk teljes mértékben megjeleníteni a mai modern agrárgazdaság minden elemét. A talajműveléstől kezdve, a mezőgazdaság hagyományos és alternatív technológiáin keresztül egészen a feldolgozóipari szegmensig tervezzük szakmai hátterünket. Ön és cége remélhetőleg megvalósíthatja nálunk marketing elképzeléseit. Mi állunk rendelkezésére a nyomtatott és az online információk hiteles továbbításával, és a minőségi szolgáltatás szándékával.

Tartalmi kialakítás

A szakmai hátteret minden esetben olyan ismert és elismert szakemberek jelentik, akik az országos, ill. a regionális események beszámolói hitelességét alapozzák meg. A szerkesztőség és külső munkatársaink szemlélete alapvetően a gyakorlatra koncentrál, de figyelemmel kíséri az alap-, és alkalmazott kutatás, valamint a gyártói innováció legújabb eredményeit is. Az Olvasó és a hirdető partner érdekeinek harmonizálására törekszünk. Ez lelhető fel kiadványunk nevében is, amely egyszerre utal az agrártársadalom szakmai kérdéseire és humán élethátterére. Úgy gondoljuk, hogy a kettő elválaszthatatlan egymástól. Szakcikkek, PR cikkek és hirdetések helyes arányával és a legmodernebb grafikai szerkesztéssel szeretnénk a lapot olvasmányossá és szakmailag is értékessé tenni. Példányaink eljutnak a hazai agrárium minden szereplőjéhez, s egyszerre szólnak a profi szinten gazdálkodó mezőgazdasági szakemberekhez, a középkategória szereplőihez és a családi gazdálkodókhoz. Riportjaink hangvételével mindig éreztetni szeretnénk a mezőgazdaság fontos társadalmi szerepvállalást is.

Hozzáadott érték

Az Agrár Élet Magazin nem egy önálló sajtótermék, hanem egy szakmai kapcsolatrendszer egyik eleme; elsődlegesen segíti az internetes portál, amelyet a legmodernebb technikai háttérrel építünk fel. Hálózatunk további elemei olyan tényezők is, amelyek az agrárium teljességéhez tartoznak. Gondolunk itt a különböző szakmai rendezvényekre, melyek „élőképeit” is szeretnénk láttatni Olvasóinkkal. Megjelenünk hirdető partnereink minden fontos szakmai eseményén, melyekben aktívan is részt kívánunk venni. A tapasztalatokat statisztikai formában is összegezzük, akár közös információk publikálásával is. Nem fogunk hiányozni az agrárélet társadalmi rendezvényeiről sem, ahol remélhetőleg közelebb kerülhet Ön és cége az Olvasókhoz is. Szántóföldi és „fedett-pályás” események lebonyolításában is számíthat ránk a szakmai szervezéstől a moderátori feladatokig bezárólag. Idősebb kollégáink a tapasztaltak bölcsességével, míg fiataljaink lendületükkel és szakma iránti elkötelezettségükkel állnak az Ön rendelkezésére. Valljuk, hogy csak a hitelesen igazolt eredményeknek szabad hinni; ez vezethet az Ön üzleti sikereihez is.

Az Agrár Élet Magazin terjesztése

Lapunk számos területen elérhető; ebben szerepelnek természetesen a legnagyobb lapterjesztő vállalatok (Lapker, Magyar Posta), és pavilonok, csakúgy, mint az agrárközpontú vidéki elérhetőségek és egyes benzinkutak is. Az Agrár Élet Magazin kiemelt üzleti terítésben jelenik meg. A 12.500 darabos példányszám döntő részét postán keresztül juttatjuk el az Olvasókhoz, akik remélhetőleg megrendelőink növekvő bázisát is jelentik majd. A terjesztési adatokat folyamatosan ellenőrizzük, értékeljük. Lehetőség szerint minél nagyobb számban (esetenkénti extra példányszámmal, ill. remittendával) jelen kívánunk lenni a jelentős hazai agráreseményeken is, legyen szó szántóföldi fajta-, és gépbemutatóról, vagy konferenciáról, ill. ünnepi gáláról. Személyesen is felhívjuk a látogatók figyelmét az Agrár Élet Magazin tartalmi értékeire, s szakmai kvízekkel, próbaolvasati tiszteletpéldányokkal igyekszünk elfogadtatni magunkat az Olvasókkal is.

Reklámfelületek

Hirdetési méreteinket rugalmasan tudjuk az Ön igényeihez igazítani; részletes hirdetési tarifáinkat pedig Médiaajánlatunkban találhatja. A sokféle megjelenési változatból kiemeljük egyedi megjelenési lehetőségeinket, melyekből most hármat emelünk ki.

A címlapon lévő logó sávban található partnereinkkel együttműködve több csatornán is tájékoztatjuk a cégek aktuális eseményeiről. A szakmai csapaépítés, az ún. csapatépítő tréningek Agrár Élet-érzését a logók közös megjelenítésével erősítjük. Ezzel az is célunk, hogy Olvasóink kiemelten figyeljenek fel az agrárium jeles lépviselőire, pl. az Ön által képviselt értékekre. Ezért az impresszum oldalon közöljük a cégek webcímeit, melyeket az Agrár Élet honlap főoldali linkjén is megtalálnak. A logókra kattintva azonnali, gyors, és hiteles céginformációkhoz juthatnak Önök is.

Az életből visszaköszönő tapasztalatokat a gazdálkodói riportok (GR-rovat) hiteles, helyszíni riportok formájában közreadott cikkeiben olvashatják. Ezek a referenciák jelentik az egyik legerősebb szakmai kapcsolatot az Olvasók, pontosabban a gazdálkodók között. Szakmai hitvallásunkat erősítendő kötelességünknek érezzük, hogy ezt az Ön termékeinek megjelenítésére is felajánljuk. A min. 2 oldalas beszámolók terjedelme egyeztetés szerint módosulhat, igazodva a riportalanyok számához, elérhetőségéhez, a téma időigényéhez. Az ily módon készített gazdálkodói véleményeket, vagy egyéb termékinformációkat önálló kiadványként is meg tudjuk jelentetni.

A lap közepén (LK–oldalak) megjelentetni kívánt hirdetéseket, bármilyen PR információt nyomdatechnikailag is kiemeltté kívánjuk tenni; ahogy mondják, ott fog kinyílni az újság. A 4 oldalas lapközéphez hasonló reflektorfényt jelenhet az is, hogy a B2–B3 belső borítók melletti oldalakat teljes egészében szabad reklámfelületként biztosítjuk Önnek. Végezetül megemlítjük, hogy a legkisebb érdeklődő partner is számít; korlátozott számban egyedien kisméretű hirdetésekre is biztosítunk lehetőséget.

Technikai információk

2019 évi megjelenések: 6 alkalommal (ún. dupla számokkal), páratlan hónapok 3. hetében! Lapzárták: a megjelenés előtti hónap 21-e., ill. szerkesztőségi egyeztetéssel!

Főbb paraméterek:

 • példányszám: 12.500 db/lapszám;
 • vágott méret: 210×297 mm;
 • borító: 150 g-os műnyomó 4+4 színnyomással;
 • belív: 80 g-os matt LWC 4+4 színnyomással.

Egyedi/exkluzív megjelenési forma: az Ön elképzeléseihez igazodóan!

Naprakész információk a www.agrarelet.hu portálon
Mi is rendkívül hasznosnak, informatívnak, s talán ami a legfontosabb, a leggyorsabb megjelenési formának tartjuk a világhálót. Az Ön hirdetésének értékét, hatásosságát itt is lemérheti. A modern interaktív kommunikáció eszköze a marketing világában is biztosítja az Ön szakmai igényeit, s itt könnyen megtalálhatja az agrár élet minden érdeklődő rétegét. Az olcsóbb webreklám szinte azonnal képes követni az agrárvilág híreit, információit. Ezt tesszük mi is, azzal a szándékkal, hogy az értékálló szakmaiságot tükröző nyomtatott változat mellett a naprakészség is jellemezze az Agrár Élet Magazin megnevezést. E terület folyamatos frissítéseket, megújulásokat kíván, amelynek Ön is részese lehet. Hírportálunkon a rövidebb, könnyedebb hangvételű, ám hiteles információknak is terepet biztosítunk. Banner alapcsomagunk, valamint fő- és aloldali megjelenéseink tetszés szerinti variációkkal igényelhetők.

Szakmai videók, filmek

optocopter

A kor szelleme hozza ezt az igényt is; a minél szélesebb körökben való vizuális megjelenítés minden formáját biztosítjuk az Ön számára! Kisfilm, nagyfilm, reklám szpot, cég-, ill. humán imázs felépítés magas színvonalon, profi kamerákkal, 4,- ill. 8 rotoros drón felvételi technikával, profi stúdió háttérrel és szakemberekkel jelenti a minőséget. Az anyagokat közzé tesszük portálunkon is.

 1. Szakkiállításokon készítünk összefoglalókat (cégek, látogatók interjúi).
 2. Bemutatók, szakmai rendezvények, termékek és technológiák, ill. elemeik részletes bemutatása
 3. Gazdálkodói vélemények, regionális programok, aktualitások (bérvállalkozók, támogatások)
 4. Továbbképzés, alap-, közép-, felsőfokú oktatási anyagok

A filmkészítés kiegészítő szolgáltatásai:

 • hírlevél kiküldés saját listánkra a film webes elérhetőségéről,
 • DVD behúzása/ragasztása az Agrár Élet Magazinba, ill. terjesztése szakmai programokon,
 • rendezvényeiről a lapban is előzetes felhívást teszünk közzé, amennyiben Ön print hirdetőpartnerünk is.

Miért az Agrár Élet Magazin? Mert szakembereink komoly mezőgazdasági tapasztalattal rendelkeznek; látásmódjuk gyakorlatias, munkájuk profi színvonalú. Mindezt Ön is olvashatja cikkeinkben, ill. láthatja hírportálunkon! Alkossunk közösen értéket; a kivitelezést bízza ránk!

A hiteles szakmai kapcsolat reményében, üdvözlettel:

Dr. Soós D. Sándor, ügyvezető
+36 30/91-45678
soos.agrarelet@gmail.com

Árajánlatért keresse szerkesztőségünket!