Arató-cséplőgépek, vágóasztalok

A A

Az arató-cséplőgépek – vágóasztalaikkal, vagy adaptereikkel – a mezőgazdasági termelés alapvető eszközei. A fejlett mezőgazdasági termeléstechnológiák – repce, kalászos gabonák, kukorica, napraforgó, szója, stb. – betakarításának „vezérgépeinek” is nevezhetjük őket. A mai korszerű arató-cséplőgépekben megtestesülnek a fejlesztők, mérnökök, konstruktőrök magas szintű műszaki szaktudása, valamint a felhasználók, mezőgazdasági termelők széleskörű tapasztalatai.

Mindezek jól kiforrott mechanikusan működő funkcionális szerkezetek kialakulásához vezettek, melyek tervezése során alkalmazott számítógépes (pl. AutoCAD) módszerek alkalmazása jelentősen növelte – egyre jobb szerkezeti anyagok felhasználása, és újabb festési technológiák bevonása mellett – az üzembiztosságot és megbízhatóságot. A gyártási folyamatban a számítógépes „CAM” gyártásirányítási módszer, a robot- és lézertechnológia használata szintén hasonló eredményeket hozott. Az így kialakult, megbízhatóan és üzembiztosan működő funkcionális szerkezetek biztosítanak lehetőséget a szenzor- és digitális technológián alapuló szoftveres ISOBUS-os automatizálási- és távvezérlő alkalmazásokra, valamint a GPS automatakormányzáson alapuló elektronikus ügyviteli applikációk „intelligens” megoldások széleskörű elterjedésére.

Az arató-cséplőgépek funkcionális szerkezeti részei, tehát jól kiforrott konstrukciók, és a mai változatok – építésüket tekintve – szinte teljesen kihasználják a jogszabályok adta lehetőségekből – haladási sebesség, geometriai méretek, tömegadatok, tengelyterhelések – adódó cséplőszerkezeti, tisztítószerkezeti kialakításokat. A fejlesztések ezért ezen berendezések üzem közbeni szenzortechnológián alapuló megfigyelésére és távvezérlésére irányul. Az egyes arató-cséplőgép gyártók természetesen ezen fejlesztések széles körét alkalmazzák a típusaikon.

A CLAAS cég gyártmányai széles típusválasztékot, ezen belül különböző áteresztőképességet, tömegteljesítményt – ami különböző dobszélességi méretet jelent –, beépített motorteljesítményt képviselnek kétféle, hagyományos, keresztben elhelyezett CLAAS, vagy CLAAS APS cséplőszerkezettel szalmarázó-ládás, vagy forgódobos szemleválasztással, Avero, Tucano, vagy Lexion típusjellel. (1/a-b. ábra) A CLAAS cég – hazai piacon is kapható – típusainak fontosabb műszaki adatait az 1. táblázatban foglaltuk össze.

acs1ab

Őszi búza aratásban CLAAS Lexion APS cséplőszerkezet vázlata

acs9

A CLAAS gyártmányú arató-cséplőgépek a Lexion sorozat egyes tagjai Terra Trac gumihevederes járószerkezettel is készülnek, a Montana kivitelek pedig 17% oldal- és 6% hosszirányú kiegyenlítéssel rendelkeznek. A Cebis információs rendszer a Tucano modelleken is alapfelszereltség. Mindezek mellett valamennyi típushoz rendelhető a Cebis, Hozamtérképezés, GPS Pilot, Leser Pilot, Auto Pilot, valamint a Cemos elektronikus optimalizáló rendszer. A Cemos Dialog párbeszéd alapon segíti a gépkezelőt az optimális beállításban. A Cemos Automatic-cal automatikusan gyűjt optimalizáló funkciókat, és folyamatosan optimalizálja a beállítást. A Lexion 600 sorozathoz ezen túlmenően Auto Cleaning, Auto Pilot, a 630, 620 típusok kivételével Cruise Pilot. Az Auto Pilot automatikusan követi a táblavégi fordulókat, míg a Cruise Pilot csúsztatott fordulókat vezérel. A Cemos Advisor okos eszközön keresztül alkalmazható. A 700-as sorozatban – ezeken túl – opciós tétel lehet (kivétel 750, 740 típus) automatikus terményáram ellenőrzés, 4D-tisztítás. (2. ábra)

Claas arató-cséplőgépek automatikus anyagáram  szabályozása

Claas arató-cséplőgépek automatikus anyagáram
szabályozása

Természetesen az arató-cséplőgép áteresztőképességének megfelelő munkaszélességű fix- és összecsukható vázkeretű, saját CLAAS gyártmányú vágóasztalok Vario és Cerio típusjellel rizs és repce kiegészítőkkel, Max Flex flexibilis vágóasztal, Sunspeed napraforgó, Conspeed, vagy az újabb fejlesztésű Corio kukorica csőtörő, borsóbetakarító adapter, MaxFlow hevederes vágóasztalok csatlakoztathatók a gépekre. A CLAAS arató-cséplőgépekre szerelhető Vario és Cerio vágóasztalok – az arató-cséplőgép áteresztőképességének megfelelően – különböző munkaszélességgel készülnek, a Cerio vágóasztalok hosszúsága ± 100 mm mérettartományban manuálisan állíthatóak. A „Vario” változatok hosszúsága – 100+600 mm hosszúságban változtathatóak. Ezen túlmenően ezek a konstrukciók hidromotor meghajtású forgattyús hajtóművel hajtott, kettős löketű oldalkaszákkal (repcekaszákkal) szerelhetők fel. (3. ábra) A repcekaszák az oldalrendválasztók helyére csavarkötésekkel szerelhetőek, a hidromotorok csővezetékei is egyszerűen csatlakoztathatóak. A CLAAS gabonavágó-asztalok ISOBUS adatátvitellel biztosítják az arató-cséplőgép terminálján keresztül az AutoContur rendszerrel az automatikus talajkövetést.

CLAAS Vario vágóasztal repce oldalkaszával

CLAAS Vario vágóasztal repce oldalkaszával

A CLAAS Hungaria Kft. (Törökszentmiklós) a Standard, a Cerio és a Vario vágóasztalok folyamatos fejlesztése mellett a MaxFlex flexibilis vágószerkezetű, és a MaxFlex kétoldalról középrehordó hevederes, vagy szalagos vágóasztal konstrukcióit is továbbfejlesztette Convio és ConvioFlex típusjellel.

A MaxFlow az alapváltozat kétoldalról középrehordó, gumihevederes, merev vágószerkezetű változata, a legújabb továbbfejlesztett változatok pedig a Convio és a ConvioFlex típusok háromféle munkaszélességgel – 10 800 mm, 12 300 mm és 13 800 mm – készülnek. A Convio középrehordó hevederes vágóasztal vázkerete, motollahajtása, kaszaszerkezete az előző típusokéhoz hasonló. A Convio típus kaszaszerkezete merev osztott kaszasínnel van felszerelve. A levágott terményt kétoldalról végtelenített gumiszalagok hordják középre a vezérelt ujjas bedobó hengerhez. A ConvioFlex hasonló kialakítású, azzal a különbséggel, hogy a középrehordó szalagok vázszerkezete és a kaszasín kialakítása is flexibilis. A flexibilis konstrukció tökéletes talajfelszín-követést biztosít, vagyis a beállításnak megfelelő egyenletes tarló marad vissza, ami az előzőekben részletezett előnyökkel jár szójabe-
takarításban.

A Convio és a ConvioFlex változatok is felszerelhetők repcearatáshoz szükséges kiegészítőkkel, a hidromotoros meghajtású oldalkaszákkal, hátsófal magasítókkal, valamint kiegészítő középrehordó csigákkal. Az így átszerelt vágóasztalokkal – még nagy szártömegű repcetermés esetén is – tömődésmentesen, és alacsony szemveszteséggel üzemeltethetők az arató-cséplőgépek. Az üzemelés biztonságát szolgálja – az arató-cséplőgép termináljával ISOBUS segítségével kommunikálva – a behordószalagok sebességének összehangolása a munkasebességgel, valamint az automata kaszasín terhelésvezérlő- és talajkövető rendszer. A vágóasztal motollaujjainak vezérlése különleges kialakítású. Az íves kialakítású vezérlőpálya következtében a motollaujjak felemelik a terményt – különösen fekvő állomány esetén – csökkentik a levágatlansági veszteséget. (4. ábra)

CLAAS ConvioFlex konstrukciója

CLAAS ConvioFlex konstrukciója

A JOHN DEERE GmbH Co. KG különböző gépcsalád elven épített konstrukciójú, hagyományos építésű, keresztben elhelyezett cséplőszerkezetű és szalmarázós, valamint axiál-dobos cséplőszerkezetű és magleválasztású gépeivel van jelen a hazai mezőgazdasági termelésben. A JOHN DEERE W sorozatú arató-cséplőgépei keresztben elhelyezett (Ø 660 mm átmérőjű) cséplődobbal és utóverővel épített cséplőszerkezettel és szalmarázós másod-magleválasztással rendelkeznek.

A JOHN DEERE T sorozatú arató-cséplőgépek az előzőekhez hasonló, és azzal megegyező geometriai méretű cséplőszerkezettel készülnek. A cséplő- és utóverődob után azonban a másodlagos magleválasztás első fázisát egy ujjas rotor végzi, az anyag áramlását pedig anyagtovábbító hengerek segítik és juttatják a szalmarázó-ládákra. (5/a-b. ábra)

A JOHN DEERE arató-cséplőgép család búzabetakarításban és a T sorozat cséplőszerkezete

A JOHN DEERE arató-cséplőgép család búzabetakarításban és a T sorozat cséplőszerkezete

A JOHN DEERE „S” sorozat arató-cséplőgépei axiál-dobos konstrukciók. Az újabb fejlesztésű S 7000 sorozat tagjai egy-rotoros kialakításúak. A ferdefelhordótól az anyagot egy keresztben elhelyezett, az anyag fellazítását végző oszlatódob juttatja a gép hosszirányú szimmetriatengelyében hosszirányban elhelyezett „axiál”-dobra, mely cséplő- és magleválasztó, illetve anyagszállító funkciót lát el. A JOHN DEERE hazai forgalmazásban szereplő típusainak cséplőszerkezeti és magleválasztó szerkezeteinek fontosabb műszaki adatait a 2. táblázat tartalmazza.

acs10

A JOHN DEERE arató-cséplőgépek is számos távvezérlő- és intelligens automatikai, elektronikai és informatikai eszközzel rendelkeznek. A W sorozat tagjai, pl GPS vezérlésű automata AutoTrak hozamtérképező-rendszer kormányzással, valamint JOHN DEERE Link-információs rendszerrel rendelhetők. A T és S sorozatnál elérhető, ezen túlmenően automata teljesítményszabályozás Harvest Smart, Prodrive folyamatos sebességszabályozás, tolatókamera, stb. Ezen túlmenően az S sorozat újabb fejlesztésű 760 és 770 típusainál automatikus terménykalibrátor, szintezési korrekció is rendelkezésre áll.

Egyes típusok pedig gumihevederes járószerkezettel is szerelhetők. (6. ábra) Az arató-cséplőgépek kalászos gabonák aratásához JOHN DEERE 600 R variálható vágó-
asztalcsalád standard tagjaival szerelhetők fel, melyek kiegészíthetők repce oldalkaszákkal 4,3 m-től 10,5 m munkaszélesség-tartományban 8 lépcsőben. Természetesen különböző flexibilis- és hevederes vágóasztalok is rendelkezésre állnak. Ezeken túl gyári napraforgó- és csőtörő adapterek is széles választékban csatlakoztathatók a JOHN DEERE arató-cséplőgépekhez.

Gumihevederes járószerkezet JOHN DEERE  arató-cséplőgéphez

Gumihevederes járószerkezet JOHN DEERE
arató-cséplőgéphez

A NEW HOLLAND arató-cséplőgépek kínálata a CX 5000, CX 6000 és a nagyobb teljesítménykategóriájú CX 7, CX 8 sorozatú, keresztben elhelyezett cséplőszerkezetű és forgódobos másodleválasztású, szalmarázó-ládákkal szerelt, valamint a CR sorozatú két axiál-dobos cséplőszerkezetű és leválasztású gépekből áll. (7. ábra)
A NEW HOLLAND arató-cséplőgépek cséplő- és magleválasztó szerkezetének fontosabb műszaki adatait a 3. táblázat tartalmazza.

acs11

NEW HOLLAND két-rotoros cséplőszerkezetű kialakítás

NEW HOLLAND két-rotoros cséplőszerkezetű kialakítás

A NEW HOLLAND arató-cséplőgépek is számos automatikával, elektronikai eszközökkel, távvezérléssel, valamint informatikai alkalmazásokkal vannak ellátva. Ezek a következők lehetnek: automatikus vezérlési rendszer, automatakormányzás, GPS-alkalmazások, hozamtérképezés, precíziós gazdálkodási, hozam- és nedvességmérés. (8. ábra)

NEW HOLLAND arató-cséplőgépek fedélzeti terminálja

NEW HOLLAND arató-cséplőgépek fedélzeti terminálja

Természetesen a különböző nagyságrendű arató-cséplőgépekhez különböző munkaszélességű, klasszikus építésű, variálható „Varifeed” gabona vágóasztalok „Superflex” flexibilis szója vágóasztal és egyéb betakarító adapterek csatlakoztathatóak. A vágóasztalok munkaszélessége – tág határok között – választható, a kisebb nagyságrendű gépekhez – klasszikus változatnál – 4,57-7,32-5,18-6,10-9,15 m, míg a variálható változatnál 5,18-7,32, míg a nagyobb teljesítményekhez a – klasszikus változatnál – 6,10-7,32-9,15-12,50 m a „Varifeed” változatnál 6,10-7,62-10,67 m-es lépcsőkben. Természetesen egyéb kiegészítők és adapterek alkalmazása is lehetséges.
Az egyéb, különböző cséplőszerkezeti és magleválasztású konstrukciójú arató-cséplőgépeknél – DEUTZ FAHR TS és TSB, ROSTSELMASH Acros, Vector, Nova, RSM Torum, illetve Versatile, CNH csoport Case IH Axial-Flow típusok 3200 hosszú és Ø 762 mm axial-dob mérettel. Az előzőekben ismertetett manuális- és elektronikus intelligens vezérlési és automatizálási szabályozási módszerek rendelkezésre állnak.
A kombájnpiacon az AGCO Grup CHALLENGER, USA, Canada, Ausztrália, FENDT és MASSEY FERGUSON Európa, LAVERDA, Olaszország. Számos különböző nagyságrendű hagyományos, keresztben elhelyezett cséplődobos, 4-5-6-8- szalmarázós gépet gyárt az MF Centora típusjellel, a Fendt X és MF Delta típusok pedig keresztben elhelyezett cséplődobos- és hosszirányú forgódobos másodlagos szemleválasztású gépet.

Újdonságnak számítanak az Ideal 7 egy, és az Ideal 8 és 9 két rotoros arató-cséplőgépek. Az AGCO csoport legnagyobb fejlesztése az egy axial-dobos Ideal 7 és a két axial-dobos Ideal 8 és 9 típusok, melyek – az előzőekben említett – típusjellel jelennek meg. Néhány fontosabb műszaki adat a cséplő- és leválasztó tisztító felületre vonatkozóan: adagolódob átmérő 6000 mm, szélesség 1400 mm, axial-dob átmérő 600 mm hosszúság: 4840 mm, motorok Ideal 7 – AgcoPower 9,8 liter, Ideal 8 MAN 12,4 liter, Ideal 9 MAN 15,2 liter. Az új fejlesztések természetesen rendelkeznek – az előzőekben ismertetett – szenzortechnológián és GPS-en alapuló ISOBUS adatátviteli és automatizálási szabályozási alkalmazásokkal, terminállal. Ilyenek a dobhézag automatikus szabályozása, szemtörés ellenőrző optikai rendszer, vagy a járműszinkronizálás. (9. ábra)

Folytatása a következő számban.

dr. Kelemen Zsolt
műszaki szakértő – Gödöllő

A A