Kiegészítő ösztöndíjjal teszi vonzóbbá a doktori képzést a MATE

A A

A doktori képzés vonzóbbá és eredményesebbé tétele érdekében új ösztöndíjat alapított a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kiegészítő Doktori Ösztöndíj címen. Ennek keretében az egyetem a jogszabály szerinti doktorandusz ösztöndíjat egészíti ki havi 300.000 Ft összegre azon doktoranduszok esetében, akik nem állnak napi 8 órás munkavégzésre irányuló jogviszonyban és a további pályázati feltételeknek is megfelelnek.

mate-foepulet

A Kiegészítő Doktori Ösztöndíj alapításával az egyetem célja a minőségi, oktatási potenciállal rendelkező doktorandusz hallgatók támogatása és ezáltal a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma szakember-utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj révén a doktoranduszok megélhetési feltételei biztosabbá válnak, ily módon az érintettek nem kényszerülnek további munkát vállalni és minden energiájukkal doktori tanulmányaikra és a vállalt kutatási terv teljesítésére tudnak koncentrálni.

A Kiegészítő Doktori Ösztöndíjat a Neptun TR rendszeren keresztül benyújtott pályázat útján lehet elnyerni, a pályázatot a februárban kezdők februárban, a szeptemberben kezdők szeptemberben nyújthatják be.

A kiegészítő ösztöndíj összege az első két évben (azaz a képzési és kutatási szakaszban) 160 000 Ft/hó, a második két évben (azaz a kutatási és disszertációs szakaszban) 120 000 Ft/hó. Az ösztöndíj egy tanévre, azaz két félévre szól, így az őszi félév esetén 5 hónapon, a tavaszi félév esetén 7 hónapon át folyósítja az egyetem.

Az új ösztöndíjban az a doktorandusz hallgató részesülhet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  1. doktori tanulmányait nappali munkarendben, állami ösztöndíjas finanszírozási formában, magyar vagy angol nyelvű képzésben folytatja,
  2. aktív doktorandusz hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  3. nem áll napi 8 órás munkavégzésre irányuló jogviszonyban a PhD ösztöndíja mellett,
  4. kutatómunkáját a MATE valamelyik intézetében végzi, az Egyetem oktatójának/kutatójának témavezetésével vagy társtémavezetésével,
  5. kutatómunkáját intézeti elvárás szerint – az adott doktori iskola tanácsa által jóváhagyott kutatási terv alapján – végzi,
  6. nem részesül a Kooperatív Doktori Program ösztöndíjában.
A A