Nézze meg!

business_people_highdefinition_picture_3_hd_picture1

Diákok nyári foglalkoztatása

A diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak. Iskolai szünidőben, szülői engedéllyel, a nappali tagozatos, 15 éves tanulók is dolgozhatnak, ha általános iskolába, szakiskolába vagy középiskolába járnak. A munkavégzés feltétele az adóazonosító jel, amit a munkáltató a diákdolgozó bejelentésekor a 16T1041-es nyomtatványon, vagy a tanuló a 16T34-es nyomtatványon kérhet a NAV-tól. Ezek a nyomtatványok beszerezhetők az ügyfélszolgálatokon tovább…

laktozlaboratorium.hu

Laktózmentes, de nem cukormentes!

Az egyik legnézettebb országos televízióban hangzott el nemrég egy mondat, miszerint a laktózmentes termékek alacsonyabb kalóriatartalmúak. Más komoly médiumokban pedig azt olvasni, hogy a laktózmentességet egyenlővé teszik a cukormentességgel. Ezek az állítások nem csak hibásak, hanem veszélyesek is, hiszen a termék energiatartalma a laktóztartalmú változattal gyakorlatilagazonos marad! Itt az ideje rendbe tenni ezt a kérdést, annál is inkább, mert a laktóz molekula szerkezete mindent megmagyaráz…

tovább…

grain_elevator2

Agrárjog rovat – A gabonatárolási szerződésekről

Gabonatárolási szerződés kötésére jellemzően akkor van szükség, ha a gabona adásvétele és a termény felvásárló által történő elszállításának időpontja nem esik egybe. Az is előfordul, hogy a termelő magasabb piaci ár elérése érdekében csak később kívánja értékesíteni terményét, de elegendő saját raktárkapacitás hiányában bértárolásra kényszerül. tovább…

Társasági szerződés módosítása

Új adótörvény-változások 4. rész

A mezőgazdasági termelő az őstermelői tevékenységéből származó – 600 ezer forintot meghaladó – bevételéből háromféle módszer szerint állapíthatja meg a jövedelemét: 10%-os költséghányad alkalmazásával, átalányadózással (8 millió forint bevételig választható) és tételes költségelszámolással (ezen belül 600 e–4 millió bevétel esetén 20%-ról költségnyilatkozattal. tovább…

adov2

Új adótörvény-változások 3. rész

Családi gazdaságok adózása röviden Családi gazdaság az a gazdálkodási forma, melyben a gazdálkodó család a tagjai révén legfeljebb 300 ha nagyságú termőföld tulajdonával ill. haszonbérletével, használatával rendelkezik és valamennyi termőföld valamint az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak hasznosítása legalább egy családtag teljes foglalkoztatásával és a többi családtag közreműködésével valósul meg. A családi tovább…

agrarjog1

De iure, de facto Agrárjog rovat

A gazdálkodónak és mezőgazdasági termelőszervezeteknek az egységes támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára, 2015-ben június 16-ára nézve a jogszerű földhasználatot hitelesen tanúsító dokumentummal kell rendelkezniük, amennyiben területalapú támogatást kértek. Cikkünkben azt foglaljuk össze, milyen módokon igazolható a támogatásigénylés jogszerűsége az idei évtől. tovább…