A Corteva Agriscience jelentése a 2019. harmadik negyedéves eredményéről

A A
  •  A  GAAP-szerinti, részvényenkénti eredmény (EPS) a harmadik negyedévben (0,69) USD veszteség volt, míg a nem GAAP szerinti  EPS1 (0,39) USD – mindkettő javult az előző évhez képest2.
  • A nettó árbevétel 1,9 milliárd dollár volt, amely 2%-kal alacsonyabb az előző év azonos negyedévéhez képest, változatlan organikus1 értékesítés mellett. Az értékesítés eltolódása hozzájárult a vetőmag ágazat 24%-os növekedéséhez, amelyet a növényvédelem ágazat 12%-os csökkenése több mint ellensúlyozott.
  • A GAAP-szerinti működési veszteség a jövedelemadók után (527) millió USD; a működési EBITDA1 (207) millió dolláros veszteség – mindkettő javult az előző évhez képest, pro forma alapon2.
  • Az egyesülésből származó költségmegtakarítások  a 2019. szeptember 30-án véget ért három hónapban megközelítőleg 100 millió dollárt tettek ki, és a teljes éves 350 millió dolláros megtakarítási tervvel összhangban állnak.
  • Kilátások5 – A menedzsment a további negatív árfolyamhatások miatt a korábbi előrejelzési tartományon belül az alsó értékéhez közelítő, vagyis körülbelül 1,9 milliárd dolláros teljes 2019-es működési EBITDA1 előrejelzést adott. A 2019-es teljes éves működési EPS1 tartományt felülvizsgálták és 0,04 dolláros javulást jeleztek az előző előrejelzési tartomány átlagához képest.

Főbb pénzügyi adatok

1
„Csapataink szerte a világon rendkívüli erőfeszítéseket tettek ebben a negyedévben, hogy a számos kihívással szemben támogassák ügyfeleinket. A Corteva jelentős eredménynövekedést ért el az előző évhez képest, és folyamatos előrelépést tett a részvényesi értékteremtési prioritásainkat illetően, ideértve az új termékek engedélyezését, a költséghatékonyság növelését, a termelési hatékonyság javítását és a részvények utáni osztalék kifizetését. Továbbra is a működési fegyelem erősítésére koncentrálunk, és elkötelezettek vagyunk a nettó árbevétel és az üzemi eredmény 2020-as szilárd növekedésének megalapozásra).

– James C. Collins, Jr., a Corteva vezérigazgatója

 Frissített vállalati információk

  • Kiemelt vetőmagtermékek 2020. évi bevezetése: A Corteva nemrégiben indította el a 2020-as értékesítési szezont Észak-Amerikában3. Az új Qrome® termékek kibővített forgalomba hozatala várhatóan alacsony, egyszámjegyű áremelkedést eredményezhet a kukoricánál, figyelembe véve a bizonyított terméshozam-előnyöket. A szója esetében az új Enlist E3TM4 kínálat várhatóan Észak-Amerika termőterületének 10%-át fogja elérni, a licenc megállapodások folytatásával.
  • Új beruházás a Spinosyns kapacitásának bővítésére: A Corteva igazgatótanácsa nemrégiben engedélyezte a Spinosyns fermentációs kapacitásának 30%-kal történő növelését célzó beruházást, a speciális és szántóföldi növénykultúrák esetében a rágó szájszervű rovarok elleni kezelésre szolgáló rovarirtó szerek globális piaci növekedését követve. A kiegészítő kapacitás az elkövetkező néhány évben szakaszosan válik elérhetővé, és 100 millió dollárt meghaladó éves működési EBITDA1 növekedést fog generálni.
  • Osztalékfizetés és árfolyamnövekedés: A Corteva két további kritikus jelentőségű lépést tett a részvényesihozam növelése érdekében: egyrészt, körülbelül 220 millió dollárt szándékozik visszajuttatni a részvényeseknek az év végéig osztalék formájában, másrészt a társaság a negyedév során részvényeket vásárolt vissza az 1 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási program keretében. A vállalat októberben kiválása óta a második egymást követő negyedéves osztalékfizetést jelentette be.

2019 harmadik negyedévének összegzése

WILMINGTON, Del., 2019. október 31. – Corteva, Inc. (NYSE: A CTVA) beszámolt a 2019. szeptember 30-án zárult negyedév pénzügyi eredményeiről, és előrejelzést adott a teljes évre vonatkozóan.

A negyedévben a nettó árbevétel 2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, azonos szintű organikus árbevétel mellett1. Kedvező hatású volt a szója és kukorica értékesítés áthúzódása a harmadik negyedévre, melyet a megkésett észak-amerikai vetés okozott, ugyanakkor ezt több mint ellensúlyozta a növényvédőszer értékesítés fluktuációja Latin-Amerikában.

A helyi árak 2019 harmadik negyedévében 3%-kal estek vissza, szemben az előző év azonos időszakával, elsősorban Észak-Amerika hatására. A szója és a kukorica esetében történt nagyobb arányú újravetés és a növekvő termelői  kedvezmények együttesen járultak hozzá  a visszaeséshez.

A volumen 3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, mivel az észak-amerikai megkésett vetés a második negyedévre tervezett eladásokat a harmadik negyedévre tolta. Ezt a volumennövekedést részben kioltotta a Latin-Amerikában tapasztalt visszaesés, ahol a növényvédő szerek iránti korai kereslet miatt a harmadik negyedévre tervezett értékesítés a második negyedévben realizálódott, valamint, a brazil szója-szezon késése a növényvédelem értékesítését a negyedik negyedévre helyezte át. A devizaváltozások 2%-os negatív hatást okoztak, elsősorban a brazil reál és az euró miatt.

Az adózás utáni  GAAP szerinti üzemi eredmény (527) millió dollár veszteség volt ebben a negyedévben. A rendkívüli tétek nélküli operatív EBITDA1 (207) millió dolláros veszteség, ami 18 % javulást mutat az előző év azonos időszakához képest. A vetőmag ágazat működési EBITDA-jának javulását, melyet az észak-amerikai értékesítés időbeli eltolódásaés a szinergiákból származó költségmegtakarítások eredményeztek,  részben ellensúlyozta, a növényvédő szerek alacsonyabb működési EBITDA-ja  amit latin-amerikai eladások időbeni eltolódása okozott.

A társaság 2019 harmadik negyedévére vonatkozóan a GAAP szerinti EPS esetében (0,69) dollár veszteséget, míg a nem GAAP szerint számított EPS1 esetében 0,39 dollár veszteséget jelentett.

2

3
Növényvédelem, összefoglaló

A volumencsökkenést a Spinosyns rovarirtó szerek és vetőmag-alkalmazott technológiák korai kereslete okozta Latin-Amerikában, ahol körülbelül 80 millió dolláros értékesítés tolódott át a második negyedévre, és a Brazíliában  megcsúszott szója-szezon az eladásokat a negyedik negyedévre helyezte át. Ezek az változások több mint ellensúlyozzák az új termékek forgalmának megközelítőleg 65 millió dolláros javulását, amelyet az EMEA vezet, az előző év azonos negyedévéhez képest. Az árcsökkenést a termelői kedvezmények növekedése eredményezte Észak-Amerikában. A kedvezőtlen devizahatások oka elsősorban a brazil reál és az euró volt.
A növényvédelem nettó árbevétele 1,2 milliárd dollár volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év azonos negyedévi 1,4 milliárd dolláros árbevételével. A csökkenés a volumen 9%-os csökkenésének, az árak 2%-os visszaesésének és azárfolyamváltozások miatti 1%-os visszaesésnek tudható be.

A növényvédelem működési EBITDA-ja 119 millió dollár, ami 25% csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest. Latin-Amerikában a volumencsökkenés, Észak-Amerikában a termelők  kedvezményei és a devizahatások több mint kioltják a költségszinergiákat, az új termékek értékesítéséből származó árbevétel növekményt és a folyamatos termelékenység-javulást.

4

Vetőmag, összefoglaló

A vetőmagból származó nettó árbevétel 681 millió dollár volt a harmadik negyedévben, szemben az előző év azonos negyedévi 551 millió dollárral. A növekedés a volumen 31%-os növekedésének tudható be, amelyet részben ellensúlyozott az árak 5%-os csökkenése és a devizahatásokból eredő 2%-os csökkenés.

Az erőteljes volumennövekedést az év első felében Észak-Amerikában bekövetkezett jelentős, a kedvezőtlen időjárásmiatt megkésett vetésidő okozta, amely a szója és a kukorica vetőmag-értékesítését a harmadik negyedévre tolta. Az árcsökkenés a szója esetében az Egyesült Államokban tapasztalható erőteljes árverseny, valamint az Észak-Amerikában megnövekedett szója és kukorica újravetés következménye, amelyet részben ellensúlyozott a latin-amerikai termékmix javulása. A kedvezőtlen devizahatások elsősorban a brazil reálnak tudhatók be.

A vetőmagból származó működési EBITDA veszteség (295) millió dollár volt, szemben a (372) millió dolláros veszteséggel az előző év azonos időszakában. Észak-Amerikában a késedelmes vetőmag-értékesítés, a költségszinergiák és a termelékenység növekedése több mint ellensúlyozta az árcsökkenést és a kedvezőtlen devizahatásokat.

5

A A