Vis maior bejelentést tehetnek a méhészek

A A

Az idén, a magyar mezőgazdaságot sújtó különböző időjárási körülmények, különösképpen az Yvette ciklon súlyos károkat okozott a hazai méhcsaládokban, ezért a Földművelésügyi Minisztérium lehetőséget biztosít, hogy a méhészek vis maior bejelentést tegyenek.

A vis maior bejelentés révén lehetőség nyílik arra, hogy a termelők egyes korábban igénybe vett támogatásokhoz, intézkedésekhez kapcsolódó vállalásaik teljesítésére részbeni felmentést vagy halasztást kapjanak.

Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM-rendelet alapján – mely az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullását vagy kényszervágását is vis maior eseményként ismeri el – a méhészeknek lehetőségük van vis maior bejelentést tenni.

A vis maior kérelem benyújtására legkésőbb 2014. november 18-áig van lehetőség, tekintettel arra, hogy az Yvette ciklon okozta heves esőzés és viharos időjárás 2014. május közepén érte el Magyarországot és 2014. május 20-a körül vonult el és a rendeletben rögzített 6 hónapos jogvesztő határidőt a ciklon végétől számíthatjuk.

A vis maior esemény bekövetkeztével kapcsolatos bejelentést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz az MVH kirendeltséghez vagy igazgatósághoz, amelynél a gazdálkodó az érintett támogatásra benyújtotta a kérelmet. Ha a kérelem több olyan támogatást érint, amelyek esetében a benyújtás helye eltér, a bejelentést az MVH Központhoz kell benyújtani.

Felhívjuk azon méhészek figyelmét, akik élni kívánnak a vis maior esemény bejelentésével, hogy a fent hivatkozott rendelet útmutatásai alapján keressék fel az illetékes MVH kirendeltséget vagy igazgatóságot. A vis maior esemény termelői bejelentéséhez az Országos Magyar Méhészeti Egyesület minden szükséges segítséget megad.

Forrás: FM Sajtóiroda

A A