Az őszi kalászosok korai gyomirtásának jelentősége különös tekintettel a nagy széltippanra

A A

Hazánk őszi kalászos (őszi búza, őszi árpa, tritikále, rozs) gabonatermesztésében a közelmúltban és napjainkban is a gazdálkodókat és növényvédelmi szakembereket a nagy széltippan (1. kép) intenzív terjedése és jelentős termésveszteséget okozó hatása a hagyományosan megszokott tavaszi gyomirtás további okszerűségének felülvizsgálatára késztette, illetve készteti.

Nagy széltippan (Apera spica-venti, forrás: www.crsbooks.net)

1. Nagy széltippan (Apera spica-venti, forrás: www.crsbooks.net)

A problémára a növényvédő szer gyártók és a növényvédelmi hatóságok egyaránt keresték a megoldást kisparcellás és üzemi körülmények között is, ennek eredményeként a hazai szakmai gyakorlat a nagy széltippannal fertőzött területeken fokozatosan tért- és tér át az őszi kalászosok korai fenológiai állapotában végzett posztemergens gyomirtására. Ennek létjogosultságát megalapozza, hogy a gyomkonkurencia korai „kikapcsolása” helyzeti előnyt biztosít minden kultúrnövényünk számára, nevezetesen nem kell versengeniük a fényért, vízért, tápanyagokért, továbbá a megcélzott gyomok korai fejlődési szakaszukban/fenológiájukban (nagy széltippan esetében ez az 1–3 leveles állapotot jelenti, 2. kép) a legérzékenyebbek a herbicidek hatóanyagaira. Továbbá célszerű lehet az őszi gyomirtást azon gazdálkodóknak is alkalmazni, akik hibridbúza termesztéssel foglalkoznak, tekintve, hogy a fajtákhoz képest alacsonyabb vetőmagnormával kerülnek elvetésre, ebből kifolyólag gyomelnyomó képességük is gyengébb, kezdeti fejlődésüket ezáltal nagymértékben meghatározza a gyomokkal való versengés.

Őszi posztemergens gyomirtáshoz optimális fenológiai állapotban lévő nagy széltippan (forrás: www.alamy.com)

2. Őszi posztemergens gyomirtáshoz optimális fenológiai állapotban lévő nagy széltippan (forrás: www.alamy.com)

A nagy széltippan a pázsitfűfélék családjába (Poaceae=Gramineae) tartozik. Ősszel és tavasszal is csírázó, egyéves, magról kelő, áttelelő fűféle növény, amely magjait nyáron érleli (T2 életforma). Gyökere bojtosgyökér, szára bokrosodó, szalmaszárú, akár 1 m magasra is megnövő. Levéllemeze hosszú és keskeny, a levelek felső lapja és élei érdesek, nyelvecskéje hosszú, felső széle rojtozott. Virága bugavirágzat, 10–25 cm hosszú, ágai vékonyak, érdesek, főgerince ágán 1–2 füzérke áll, érés felé közeledve lilás vagy barnás színűek. Toklásza hosszú, térdes szálkája az aljából ered. Aratás előtt megérleli és elhullajtja a magjait, egy növény 10 ezernél is több csíraképes magot képes hozni, továbbá sekélyen 10–15 mm-es mélységből képes csírázni, terjedését és az ellene való védekezés időbeni szükségességét e két utóbbi tulajdonsága egyértelműen indokolja. A nagy széltippanhoz hasonlóan a többi gabonagyommal (pl.: veronika, árvacsalán fajok, stb.) is sikeresebben vehetjük fel a harcot az őszi kezelések idején, továbbá a választott herbicidek tartamhatásának köszönhetően akár aratásig is tisztán tarthatjuk gabonatábláinkat, ezáltal csökkenthetjük a tavaszi munkacsúcsot, elhagyhatjuk vagy részben elhagyhatjuk a régóta alkalmazott tavaszi gyomirtást. Azért részben, mert egyes termékek kijuttatás után 2–3 héten belül 15–20 mm bemosó csapadékot igényelnek, ha ez nem következik be csökkent gyomirtó hatással kell számolnunk, továbbá egyes területeken az őszi kezelés után tavasszal felülkezelés is szükséges lehet, pl.: évelő kétszikű gyomok jelenléte esetében. Tehát, mint a termesztéstechnológiánk egyéb más elemeire, ezekre is hatással van az időjárás és a területünk gyomflórája. Meghatározó továbbá az is, hogy az őszi kezeléseket lényegesen kisebb hektárköltséggel tudjuk elvégezni a tavasziakkal szemben, ugyanakkor az időjárás már említett befolyása miatt néha a gyakorlatban mégis az utóbbira kényszerülnek a gazdálkodók. A tavasszal kivitelezett gyomirtás során is szembesülhetünk hátrányos tényezőkkel (pl.: túlfejlett egyedek elleni alacsonyabb hatékonyság, kultúrnövényünk már ezen időszakig elszenvedett tápanyagvesztesége, magasabb növényvédő szer költségek, stb.), de ugyanakkor elmondhatjuk, hogy ha egyes esetekben nem is 100%-os az elérni kívánt hatás, a tavaszi kezelésekhez képest még mindig jobb eredményeket érhetünk el az őszivel és kisebb termésveszteséget kell elkönyvelnünk. Ezt a hektáronkénti veszteséget jól érzékelteti számunkra a Dow AgroSciences Hungary Kft. kísérlete, amely szerint, hogy ha a nagy széltippan fertőzöttsége egy hektár gabonatáblában 2–3 db/m2 akkor a várható terméskiesés eléri az 5%-ot, 8–10 db/m2-nél ez az érték 10–15%, míg 15–20 db/ m2-nél már 20–25% is lehet, azaz akár 500–1200 kg/ha hozamcsökkenést is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján megtalálhatók azok a herbicidek, amelyek engedélyokirattal rendelkeznek a nagy széltippan ellen a legfontosabb őszi vetésű kalászos növénykultúrákban, korai posztemergens kijuttatásukkal a gazdálkodók már a tenyészidőszak elején előnyt biztosíthatnak növényeiknek a gyomkonkurenciával szemben. Az alábbiakban két különböző gyártó cég egy-egy kiváló terméke részletesebben is bemutatásra kerül.

Bizon

A herbicid a Dow AgroSciences Hungary Kft. kínálatában található meg. Engedéllyel rendelkezik őszi búzában, őszi árpában és tritikáleban a nagy széltippan és magról kelő kétszikű gyomnövények ellen. Három hatóanyagot tartalmaz, diflufenikánt, penoxszulamot és floraszulamot. A diflufenikán a karotinoidok bioszintézisét, a penoxszulam és floraszulam a fehérje anyagcserét gátolják az elágazó szénláncú aminosavak bioszintézisének blokkolásával. Talajon keresztüli hatásért a penoxszulam és diflufenikan felel, míg levélen keresztüliért együttesen mindhárom, gyommentes állományt biztosítanak egészen a betakarításig bezárólag (3. kép).

3. Betakarításig tiszta, gyommentes tábla, előtérben a Bizonnal kezelt terület, háttérben a kontroll (forrás: www.dowagro.com/hu)

3. Betakarításig tiszta, gyommentes tábla, előtérben a Bizonnal kezelt terület, háttérben a kontroll (forrás: www.dowagro.com/hu)

oszi-gyomirtas-tablazat

A hatóanyagok szisztemikusak, eljutnak mind a gyökerekbe, mind az új hajtásokba. Engedélyezett dózisa 1 liter/ ha, a kezelést a kultúrnövény 1 leveles állapotától bokrosodás kezdetéig (3 mellékhajtás), illetve a magról kelő kétszikű gyomok szik-4 leveles állapotában kell elvégezni. A nagy széltippan 1–3 leveles állapota között a legérzékenyebb a herbicidre. A permetlé mennyisége 200–300 liter/ha legyen. A termék keverhető rovarölő szerekkel, pl.: Nurelle-D-vel. Fontos, hogy a kijuttatás fagymentes időszakban történjen, a levegő hőmérséklete legalább 5 °C legyen. A hatóanyagok felvétele után a gyomnövények idővel sárgulnak, csavarodnak és kb. 2–4 hét múlva elhalnak (hőmérséklettől függően). Hideg időben a hatás lassabb, de a gyomirtó hatást ez nem befolyásolja, mivel a gyomok nem fejlődnek tovább. Legyengült vagy belvíztől károsodott állományban nem javasolt a használata. A jó gyomirtó hatás eléréséhez kijuttatást követően két héten belül legalább 15–20 mm bemosó csapadék szükséges. Adott területen évente egy alkalommal használható. Gyomirtó spektruma széleskörű (lásd táblázat), kiváló hatékonysággal rendelkezik a nagy széltippan, ragadós galaj, szikfű, mezei tarsóka, pipacs, sebforrasztó zsombor, tyúkhúr, pásztortáska, kék búzavirág, vadrepce, repcsényretek, árvakelésű repce ellen. Tavasszal a nehezen irtható veronika, árvácska- és árvacsalán fajok ellen tökéletes megoldást nyújt. Jó hatása van az újabban egyre nagyobb területen fellelhető vékony egércsenkesz ellen is.
Mezei acattal és árvakelésű napraforgóval fertőzött területen a tavaszi időszakban Esteron (hatóanyaga 2,4-D) 0,4–0,6 liter/ha dózisával történő felülkezelés szükséges. Utóhatással a kezelt területen nem kell számolni, mivel betakarítást követően ősszel és a következő év tavaszán bármi vethető. A kultúrnövény esetleges kipusztulása esetén tavasszal sekély talajművelést követően kukorica vagy tavaszi búza vethető. Aszályos, száraz időjárási körülmények fokozzák az utóhatás kockázatát. Felhasználása engedélyezett az AKG programokban.

Legato Trio

A herbicid engedélyokiratának tulajdonosa az Adama Hungary Zrt. Felhasználható őszi búzában, őszi árpában, tritikáleban és rozsban a magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen. Három hatóanyagot tartalmaz, diflufenikánt, pendimetalint és klórtoluront, amelyek eltérő hatásmechanizmussal rendelkeznek, egymás hatását szinergista módon erősítik. A kijuttatást a kultúrnövény 3 leveles állapotától lehet elvégezni, fontos, hogy a magról kelő kétszikű gyomok szik-2 valódi leveles, a nagy széltippan 1–3 leveles állapotában legyen. Ha ősszel valamilyen okból kifolyólag nem sikerült a kezelést elvégezni, akkor tavasszal is van rá lehetőségünk a kultúrnövény bokrosodásának végéig, de gyomirtó hatás szempontjából az őszi időzítés adja a legmegfelelőbb eredményt (4. kép).

Ősszel kezelt, gyommentes tritikále tábla következő év júniusában (forrás: a szerző saját felvétele)

4. Ősszel kezelt, gyommentes tritikále tábla következő év júniusában (forrás: a szerző saját felvétele)

Engedélyezett dózisa: 1,5–2,5 liter/ha, a kijuttatáshoz szükséges víz mennyisége 200–300 liter/ha legyen. Esőállóságát és hatását nagymértékben növeli, ha Bio-Film 0,3 liter/ha-os dózisával kombináljuk, a gyomirtó szer dózisa ebben az esetben 2 liter/ha. Adott területre egy vegetációs időszakban csak egyszer juttatható ki. Érzékeny gyomnövények a nagy széltippan, parlagi ecsetpázsit, egynyári perje, tyúkhúr, pipacs, ebszékfű, pásztortáska, piros árvacsalán, mezei árvácska, ragadós galaj, veronika fajok. Mérsékelten érzékeny a parlagfű és vadrepce. A hatóanyagokkal szemben toleránsak az évelő egy- és kétszikű gyomnövények. Fontos megjegyezni, hogy egyes árpafajták érzékenyek lehetnek a diflufenikán hatóanyagra, ekkor a kezelés után múló, halvány foltok jelenhetnek meg a leveleken, azonban ezt az árpa idővel kinövi, termésdepressziót nem okoz. A termék használata után utóvetemény korlátozással nem kell számolnunk.
Összefoglalva a leírtakat elmondhatjuk, hogy az őszi vetésű kalászos gabonák korai posztemergens gyomirtása meghatározó a sikeres termesztéstechnológia szempontjából, kultúrnövényeink kezdeti fejlődését a gyomnövények kiiktatásával támogatjuk, illetve időben biztosítjuk a betakarításkor elvárt terméshozamot. A nagy széltippan rohamos terjedése révén napjainkban már az ország azon gabonatermesztő területein is megjelent, ahol eddig nem is volt jellemző, ennek a problémának megoldására alkalmazhatja tábláin megelégedettséggel minden tudatosan és felelősségteljesen termelő gazdálkodó a cikkben ismertetett korai őszi gyomirtást, akár már idén ősszel.

Boros Szilárd
okl. növényvédelmi szakmérnök

A A